RACIONÁLIS INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA-ÜZEMELTETÉS

A mérnöki üzemeltetés lényegében egy olyan beruházás, ami az adott vállalkozás infrastruktúráját alakítja a cég üzleti igényeihez, és az infrastruktúra TCO kiadásait hosszú távon tervezhetővé és megfizethetővé teszi. A koncepció befogadásához a blog választ ad a leginkább felmerülő kérdések megválaszolásával.
MIRŐL LESZ SZÓ A BLOGBAN?

Haladó technológia, hardver és alkalmazás konszolidáció, üzemeltetési költségoptimalizáció

Az informatikai infrastruktúra egy hányattatott sorsú eleme a vállalkozásokat kiszolgáló alapszolgáltatásoknak. Ennek oka, hogy látványosan és óriási léptekben fejlődött az elmúlt 30 évben. És bár mindenhol alkalmaznak valamilyen informatikai megoldást egy bizonyos szinten, a legnagyobb azon vállalkozások száma és aránya, ahol nem igazán találják meg az egyensúlyt az informatika kínálta lehetőségek és az optimális alkalmazásuk között.

Ezért találkozhatunk számtalan felületen az informatikusokat és magát az informatikát kritizáló írásokkal, anekdotákkal, mémekkel. Sokan tekintik az IT-t szükséges rossznak, de a legtöbben valahogy mégsem törekednek arra, hogy élhetővé tegyék az üzleti működés bölcsőjét, a saját infrastruktúrájukat. Olyan, ma már alapvető szolgáltatásokat vagy elméleti megközelítéseket hagynak figyelmen kívül, amik nélkül nyilván nehéz sikeresen, optimális költségkerettel üzemeltetni bármilyen rendszert. De erről nem az informatika és nem is a rendszergazda tehet.

HOGYAN MŰKÖDIK A MÉRNÖKI ÜZEMELTETÉS?

A Syswind mérnökeinek tizenéves tapasztalatából az rajzolódik ki, hogy valójában nem lehet informatikát üzemeltetni olcsón, fillérekből, de hatékonyan, üzleti eredményeket és fejlődést produkáló módon igen. Ez magától értetődően fejlesztéseket, beruházásokat igényel, ami költségekkel jár. Mégsem kell rögtön azt mondani, zsigeri alapon, hogy ez nagyon drága. A drága az, ha valami nem megfelelően működik, gátolja az eredményességet, és úgy égeti a vállalkozók pénztárcáját.

Rossz, de könnyen értelmezhető példával élve: ha van egy 80 éves, vékony, kis áteresztő képességű útpályám gépjárművek forgalmának kiszolgálására, akkor nem elég 5-10 évente aszfaltoznom, vagy újabb közlekedési kijelzőkkel tájékoztatnom az autóvezetőket, hogy rossz az út, vagy nagy a dugó, mert sok autó közlekedik rajta. Ugyanis, ha az út mellett lehet felhőkarcoló irodaházakat, lakóparkokat vagy üzletházakat építeni, akkor valószínűleg az útpályát is lehet valamilyen módon, akár vertikálisan is kiterjeszteni, korszerűsíteni. Ha az úton közlekedők pénzt termelnek, akkor nem másodlagos, hogy azt hogyan teszik, ahogy az sem, miért teszik. A felelős döntéshozók ilyen esetben a megfelelő finanszírozási lehetőségeket kihasználva könnyedén megoldhatják a szűkkeresztmetszetet jelentő útpálya bővítését. És az informatika sem sokban különbözik a közlekedéstől, csak ott a biteket kell terelgetni autók helyett.

A mérnöki üzemeltetés szolgáltatás nézőpontja nagyban eltér a klasszikus informatikai szolgáltatási támogatásoktól. Nem azt mondja, hogy vegyél ilyet vagy olyat, mert az ezért vagy azért jó neked. Inkább figyelembe veszi az adottságaidat, a lehetőségeidet, üzleti igényeidet, és azokra ad egy komplex megvalósítási és üzemeltetési tervet. Természetesen szem előtt tartja azokat a szempontokat is, ami a megvalósítást legjobban befolyásolja, és minden lehetőséget számba véve egy optimális, lépésről lépésre megvalósítható, könnyen fejleszthető infrastruktúrát kínál a létező legegyszerűbb támogatási módszerekkel. Mindezt 100%-ban predesztinált költségkeretekkel, számos megvalósítási opcióval. Ez nyilván minden vállalkozás esetében más, ezért nincs is egységes árcédulája, nem lehet pontosan webes kalkulátorral kiszámolni, és nem is rendelhető online, mint egy átlagos rendszergazdai támogatás.

MiK a mérnöki üzemeltetés, mint komplex infrastruktúra szolgáltatás alappillérei?

 1. Az egyik legfontosabb eleme az alapos ”terepfelmérés”, az üzleti igények elemzése és azok párhuzamba állítása az optimálisan kiaknázható implementációs lehetőségekkel és finanszírozással.
 2. A vállalkozás igényeihez, üzleti folyamataihoz, azok bővíthetőségéhez, és a sikerességének fenntartásához mérten tesz javaslatot az ideális arányú capex/opex beruházások kialakítására.
 3. A legújabb technológiákban rejlő képességeket is maximálisan kihasználja az egyszerűség megőrzésére, és messze elkerüli az egyedi fejlesztések és nem standard megoldások bevetését.
 4. Számol az erőforrások valós elérhetőségével és azok hosszútávú költségeivel, azaz nem a legolcsóbbnak, vagy legjobbnak gondolt, tartott megoldást javasolja elsőre, hanem megvizsgálja a technológiákban rejlő üzleti potenciált, és a hosszú távú és egyszerű menedzselhetőséget, illetve az üzemeltetési és fejlesztési költségeket helyezi előre a kritikus döntéshez.
 5. Az üzletmenet folytonosság miatt a megbízhatóságra és az üzleti értékek megóvására kiemelt figyelmet fordít, és csak olyan megoldást javasol az üzemeltetéshez, ami minden kritériumnak maximálisan megfelel.
 6. A javasolt infrastruktúra fejlesztéshez vagy konszolidációhoz minden esetben költséghatékony üzemeltetést és igényekhez igazodó méretezési lehetőséget biztosít.

Mik indokolják leginkább a szolgáltatás igénybevételét?

 1. Talán a legfontosabb, hogy hatékony, azonnal bevethető, sokoldalú informatikai szaktudással rendelkező, folyamatosan képzett munkaerőt a hazai átlagbérek minimum 4-5-szöröséért lehet hosszas és költséges fejvadászat után szerződtetni.
 2. Viszont, ha már meg van a tökéletes üzemeltető szakember, akkor minimálisra lehet csökkenteni az informatikai támogatás humán erőforrásainak számát, amennyiben az üzletileg és technológiailag megfelelő infrastruktúra kerül kialakításra, ami egyszerűen és gyorsan menedzselhető, akár egy személy által.
 3. Amennyiben nincs meg, vagy távozik a szakemberünk, a kialakított infrastruktúra egyszerűségének és standardizáltságának köszönhetően akár az üzemeltető mérnök bérköltségei alatt lehet folyamatos vagy ideiglenes üzemeltetési támogatást igénybe venni.
 4. A szolgáltatás részeként tematikus kompetenciafejlesztési opció áll rendelkezésre egy új vagy meglévő informatikai kolléga átképzéséhez, oktatásához.
 5. A szolgáltatáshoz különféle finanszírozási lehetőségek választhatók, amik teljes mértékben kiszámíthatóvá teszik az infrastruktúra magas rendelkezésre állású üzemeltetését és mentesek a rejtett költségektől.

MiLYEN ELEMEKBŐL áll a mérnöki üzemeltetés szolgáltatás?

 1. Alapvetően egy olyan szintű belső vizsgálattal kezdődik, ami fényt derít minden olyan pontra, ami negatívan befolyásolja az üzleti folyamatok futását és az infrastruktúra gazdaságos, rugalmas üzemeltetését. A felmérés kitér a személyzeti erőforrások képességeire és rendelkezésre állására is, de nem hagyja figyelmen kívül azokat az aspektusokat sem, amik az infrastruktúra gyors, igény szerinti méretezhetőségét gátolhatják.
 2. A szolgáltatás másik alapvető része egy olyan infrastruktúra konszolidációs javaslat, ami a vizsgálatok alapján optimális és gazdaságos megoldást céloz meg az üzemeltetési költség racionalizálás érdekében. Ez konkrétan olyan kiszolgáló eszközök implementációját jelenti, amiket fejlett és biztonságos technológiák hajtanak, és kezelhetőségük eltér a kisvállalati sziget megoldások alternatíváitól. Magától értetődően az üzletileg kritikus szoftveres alkalmazások és folyamatok, illetve a felügyeleti felületek optimalizálását is magában foglalja a revizionáló javaslat, akár csak a személyi kompetencia fejlesztést.
 3. Az infrastruktúra konszolidáció az egyszerű és biztonságos üzemeltetési és fejlesztési lehetőségeknek, és a korlátlan fejleszthetőségi követelményeknek ad szabad utat. Az üzemeltetés költségeit nagyban érintő HR- és bérkiadásokat drasztikusan csökkentő konfigurációs javaslatokat különböző finanszírozási alternatívával egészítjük ki. Ez által a beruházás és az üzemeltetés teljes egészében kiszámítható projektként indítható el.
 4. A konszolidált infrastruktúra üzemeltetéséhez gyakorlatilag egy saját szakember alkalmazását javasoljuk. A munkaerőpiac alakulását ugyan nem tudjuk befolyásolni, viszont adekvát üzemeltető szakemberek felkészítését minden indokolt esetben tartalmazza konszolidációs javaslatunk. Ennek hiányában a szolgáltatás elérhető általunk biztosított mérnöki támogatással is.

MIÉRT ELŐNYÖSEBB A MÉRNÖKI ÜZEMELTETÉS, MINT A RENDSZERGAZDAI SZOLGÁLTATÁSOK?

A mérnöki üzemeltetés lényegében egy olyan beruházás, ami az adott vállalkozás infrastruktúráját alakítja a cég üzleti igényeihez. Nem csak a piaci lehetőségek között keresgeti a választ a „hogyan lehet a legoptimálisabban üzemeltetni az infrastruktúrát?” kérdésre, hanem a cég adottságait vizsgálja, az üzleti vagy üzemi folyamatokat elemzi olyan szemszögből, ami növekedésre és fenntarthatóságra fókuszál. A szolgáltatás olyan komplex infrastruktúra menedzsment megoldást kínál, amivel gazdaságosan lehet a vállalkozást üzemeltetni és a piaci igényekhez fejleszteni.

Milyen előnyöket vonultat fel a mérnöki üzemeltetés a klasszikus rendszergazdai szolgáltatásokkal és szigetrendszerekkel szemben?

 1. Kisebb a humán erőforrás igénye, azaz több rendszergazda helyett elég akár egy üzemeltetési szakember.
 2. Az üzemeltető az operatív feladatok ellátása mellett a munkafolyamatok fejlesztésével és új technológiák bevetésével segítheti az üzleti eredmények növelését.
 3. Az infrastruktúra egységessége és standardizálása számos üzemeltetési nehézséget kiküszöböl, nincs szükség saját, speciális tudást igénylő szakembergárdára. Szolgáltatásként akár lényegesen alacsonyabb költségek mellett üzemeltethető.
 4. A kialakított, egyben kezelhető infrastruktúra menedzselhetősége gyorsabb és egyszerűbb, a hozzáférések biztonságosabbak, míg a rendszerek könnyebben méretezhetők, és magasabb rendelkezésre állást biztosítanak. A hibák elhárítása gond nélkül, rövid idő alatt megtörténhet.
 5. A beruházás finanszírozása és az infrastruktúra üzemeltetése nem ad-hoc elemek sokaságából tevődik össze, hanem előre meghatározott elemekből.
 6. A capex költségek csökkenése és az opex kiadások tervezhetősége növeli az üzleti működés folytonosságát, és megelőzi a cash-flow problémák kialakulását. Nem várt, nagyobb volumenű részberuházások vagy exponenciális növekedést mutató kiadások kiküszöbölhetők.

Az üzleti beruházásoknál talán a legfontosabb tényező a tervezhető megtérülés, a bevételek maximalizálása és a kiadások csökkentése. A mérnöki üzemeltetés mindkét szempontra hathatós választ ad. A tervezhetőség és kiszámíthatóság az alapja, amivel igyekszik a legoptimálisabb megoldást adni a költségkonszolidációra. Azt nem állítjuk, hogy olcsó, mert ez nem igaz. Viszont az elmondható róla, hogy minden üzletileg szükséges szempontot figyelembe vesz, és ez adja az előnyeit. A költségeket nem az eszközökön keresztül lehet vele csökkenteni, hanem a működtetésen és humánerőforrásokon, illetve a folyamatoptimalizáción keresztül érhető el a kiadások csökkenése a szigetmegoldások költségeivel szemben. A szolgáltatással a nem várt költségek gyakorlatilag lenullázhatók, a különböző szigettechnológiákat támogató szakemberek száma minimalizálható. A finanszírozási és tervezési modelleknek köszönhetően a technológiák frissítése gyors és automatikus, az eszközök időszakos cseréje zavartalanul lebonyolítható, így nem szakítja meg az üzletmenetet, nem okoz kieséseket.

Az opex alapú üzemeltetési kiadások hosszútávon nagyban csökkentik az infrastruktúra TCO-t, és emellett számos pénzben nehezen kifejezhető veszélyforrástól megóvnak. A könnyen áttekinthető, szigorúan szabályozott folyamat- és hozzáférésmenedzselési módszereknek és a gyorsan kielemezhető, de összetett riportoknak köszönhetően az infrastruktúra biztonsága javul, a sebezhetősége, sérülékenysége pedig minimálisra csökken.

Milyen elemekkel csökkenthetők a kiadások mérnöki üzemeltetés mellett?

 1. A technológiai egységesség, a nagy fokú műszaki tervezhetőség, a könnyű menedzselhetőség minimalizálja az ad-hoc capex kiadásokat.
 2. Nem igényel drága és egyben nehezen elérhető, szigetmegoldásokat üzemeltetni képes szakembereket, fluktuáció esetén könnyebb a szakember pótlása vagy kiszervezett erőforrás bérlése.
 3. A szakemberhiányhoz köthető megrekedés által kiváltott technológiai váltás költségei elkerülhetők a standardizált megoldások alkalmazásával.
 4. Havidíjas konstrukciókban lehetőség nyílik a nem használt licencek szüneteltetésére, és a vállalkozás csak azért fizet, amit használ.
 5. Az előfizetéses megoldások a technológiák frissítésére rugalmasabb, gazdaságosabb módszereket biztosítanak, hogy megelőzzék az egyszeri, nagy terhelést jelentő, upgrade beruházásokat.
 6. A szigetmegoldások támogatását végző szakemberek helyett elég egy mérnök kompetenciafejlesztését finanszírozni a szolgáltatás keretein belül.
 7. Az egységes eszközök és alkalmazások beszerzése a nagyobb volumennek és folyamatosságnak köszönhetően nagyobb gyártói kedvezménnyel jár.

A mérnöki üzemeltetés szolgáltatás koncepciója szinte minden közepes- és nagyvállalkozás igényeinek megfelel. A megoldás kezdetét jelentő alapos konzultációk gyorsan fényt derítenek arra az esetre is, ha nem. A koncepciót alkalmazó vállalkozások tapasztalataink szerint már az első két évben megtérülésről számolnak be , és jelentős üzleti fejlődést igazolnak vissza. A legtöbb esetben felhasználóink a költségoptimalizálás és a technológiák újragondolt alkalmazása okán újabb fejlesztési igénnyel jelentkeznek üzleti eredményük további emelésének céljával. A módszer természetesen nem egyedi és nem is újdonság abban az értelemben, hogy a világ fejlett régióiban a nagyvállalkozások zöme racionalizált infrastruktúra megoldásokat használ. Hazánkban is egyre többen gondolkodnak az IT infrastruktúra modernizációjában, konszolidációjában. A megvalósításhoz is számos informatikai partner áll rendelkezésre, akárcsak a Syswind Kft.

KÉRJ SZAKMAI KONZULTÁCIÓT SZAKÉRTŐINKTŐL!

Szaktanácsadással segítjük infrastruktúrafejlesztési döntéseidet. Informatikus mérnökeink évtizedes tapasztalattal várják elképzeléseidet. Garantáljuk, hogy csak és kizárólag megbízható, élvonalbeli technológiákat javasolunk. Megoldásunkkal Te is költséghatékonyan üzemeltetheted informatikai infrastruktúrád.

OLVASS TOVÁBB!

SZAKMAI BLOGUNK

SYSWIND - STRUCCPOLITIKA
Kiberbiztonság

A STRUCCPOLITIKA TÉGED IS MEGVÉD?

A 2024 kibervédelmi kampányunkban megpróbáltunk elérni 1000 hazai céget, és többek között felajánlani nekik díjmentes adathalászati szimulációt. Meglepő eredményre jutottunk.

ELOLVASOM »